Generalforsamling

Email: iyfdkk@gmail.com

IYENGAR YOGA

FORENINGEN DANMARK (IYFDK)

Generalforsamling


Næste ordinære generalforsamling i IYFDK og foreningens årlige workshop afholdes næste gang:

Dato: 1-3 marts 2019

Sted: Yoga Centret Region Midtjylland,Nr. Holtumvej 3, Arnborg 7400 Herning. www.yoga-centret.dk

Gæsterlærer til workshoppen: Kevin Gardiner


Se information og tidsplan samt tilmelding til workshoppen - klik her


Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Iyengar Yoga Foreningen Danmark


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IYFDK lørdag den 2. marts 2019 klokken 13.00-16.00 på Yoga-Centret Region Midtjylland, Nr. Holtumvej 3, Arnborg, 7400 Herning.


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Kassererens regnskabsberetning og godkendelse af regnskab

5) Behandling af indkomne forslag

6) Behandling af ”Retningslinjer”

7) Fremlæggelse af budget og godkendelse af budget

8) Fastsættelse af kontingent

9) Valg af formand (lige årstal)

10) Valg af kasserer (ulige årstal)

11) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

Herunder beretning fra:


a) Teknisk udvalg

b) CM udvalg

c) Yoga Rahasya


NB:  Indkomne forslag skal ifølge foreningens vedtægter være indsendt/mailet til foreningen senest d. 26. 1. 2019 på mail: iyfdkk@gmail.com


I forbindelse med generalforsamlingen byder foreningen på frokosttraktement.


Du kan se foreningens vedtægter på hjemmesiden (klik her) og øvrige retningslinjer i sektionen for medlemmer (login påkrævet)