Generalforsamling

Email: iyfdkk@gmail.com

IYENGAR YOGA

FORENINGEN DANMARK (IYFDK)

Generalforsamling

 

Næste ordinære generalforsamling i IYFDK og foreningens årlige workshop afholdes næste gang:

 

Dato: 2-4 marts 2018

 

Sted: BKS Iyengar Yoga Center, Peblinge Dossring 6, København

 

Gæsterlærer til workshoppen: Gabriella Giubilaro fra Italien

 

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i IYENGAR® YOGA FORENINGEN DK

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IYFDK:

 

Lørdag den 3. marts 2018 klokken 13.00-16.00 på BKS Iyengar Yoga Center Peblinge Dossering 6, København

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens regnskabsberetning og godkendelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Behandling af ”Retningslinjer”
 7. Fremlæggelse af budget og godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af formand (lige årstal)
 10. Valg af kasserer (ulige årstal)
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Herunder beretning fra:

a) Teknisk udvalg

b) CM udvalg

c) Yoga Rahasya

 

NB:

Indkomne forslag skal ifølge foreningens vedtægter være indsendt/mailet til foreningen senest d. 27. 1. 2018

 

Mail: iyfdkk@gmail.com

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder foreningen på et let traktement.

 

Du kan se foreningens vedtægter på hjemmesiden (klik her) og øvrige retningslinjer i sektionen for medlemmer.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved