CM fornyelse

Email: iyfdkk@gmail.com

IYENGAR YOGA

FORENINGEN DANMARK (IYFDK)

Fornyelse af CM (Certifikation Mark)

Enhver Iyengar yoga lærer skal ifølge de internationale regler hvert år deltage i kurser - mindst 20 timer à 60 min. - med en underviser med højere certificeringsniveau. For at forny dit CM skal du udfylde nedenstående formular hvor du angiver navne på lærere og kurser du har deltaget i i det foregående år. Ved indsendelse af formularen bekræfter du at overholde retningslinierne som beskrevet i din "Sub license" samt at de indsendte oplysninger er korrekte på tro og love.


Fornyelse af CM samt medlemsskab af foreningen koster årligt årligt kr. 800,00 kr. og forfalder hvert år pr. 1. januar. Du modtager en email fra foreningen som indeholder en opkrævning med betalingsserviceoplysningerne.


Fornyelse af Certifcation Mark /Sub-licence for 2020

Formular skal indsendes i januar 2020.


Jeg ønsker at forny mit Certification Mark (CM) og hermed min Sub License. Betaling for CM og medlemskab af Iyengar Yoga Foreningen Danmark bliver opkrævet via email med indbetalingskort og skal betales senest i februar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg ønsker at ansøge om dispensation
 
 
 
Jeg bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående information
 
 
 

Angiv kurser du har deltaget i det forgange år.


For hvert kursus, angiv: som følger;

Dato, underviser, kursussted, antal timer.


Eksempel:

12-14 juli 2017, Lærer navn 1, Sted 1, 25

3-5 marts 2017, Lærernavn 2, Sted 2, 13

2-4 Februar 2017, Lærernavn 3, Sted 3, 12

osv......