Eksamen

Email: iyfdkk@gmail.com

IYENGAR YOGA

FORENINGEN DANMARK (IYFDK)

Eksamen

Eksamen arrangeres af Iyengar Yoga Foreningen Danmark (IYFDK) og følger de internationale regler indenfor IYENGAR® yoga. Det er Teknisk Udvalg der står for den praktiske tilrettelæggelse af eksamen.


Der findes følgende certificeringsniveauer i IYENGAR® yoga:

  1. Introductory Level
  2. Intermediate Junior Levels I, II, III
  3. Intermediate Senior Levels I, II og III
  4. Advanced Junior Levels I, II og III
  5. Advanced Senior Levels I og II


Eksamen består af tre dele:

  • Teori

Den teoretiske del af eksamen består af en skriftlig opgave som skal afleveres inden eksamen i den praktiske del. Prøven består af spørgsmål om yoga filosofi, anatomi samt spørgsmål om forskellige asanas og undervisningen i dem mm. Opgaven fremsendes ca. 1-2 måneder før eksamensdatoen


  • Demonstration af egne praksis.

Du skal vise og praktisere de stillinger der indgår i certificeringsniveauet. Alle læreraspiranterne, der er til eksamen, viser stillingerne på samme tid i en gruppe og assessorerne går rundt og bedømmer den enkelte læreraspirants’ prasis.


  • Undervisning

Du skal undervise en gruppe af yogaelever og får en liste med de asanas der skal undervises i. Assessorerne observerer og bedømmer undervisningen.


Tilmelding til eksamen og eksamensdatoer

Du tilmelder dig eksamen ved at sende den udfyldte tilmeldingsformular til Teknisk Udvalg samt indbetale 2000 kr. i eksamensgebyr. (klik her for at gå til betaling af eksamensgebyr via Nemtilmeld).


Du finder tilmeldingsformularne her:

Introductory Level eksamen

Intermediate Junior eksamen

Intermediate Senior Eksamen


Vi tilstræber at afholde eksamen 2 gange om året - i perioden marts-april for Introductory Level eksamen og i perioden novmber for Intermediate Junior Level eksamener men det vil afhænge af, om der er nok aspiranter der har tilmeldt sig da eksamen er et stort apparat at sætte igang for kun få aspiranter.


HUSK: Din tilmelding er kun gyldig når du har indbetalt eksamensgebyr og indsendt tilmeldingsformularen med underskrifter fra de anbefalende lærere for hermed indikere at du er klar til at gå op. Dette skal sikre at de kandidater, der går op til eksamen er så klar som muligt til det.


Tilmeldingsformularen sendes på email til Teknisk udvalg på email: 

teknisk-udvalg@iyengaryogaorg.dk


Teknisk Udvalg giver besked ang. de endelige eksamensdatoer.


Framelding til eksamen grundet sygdom giver ved fremsendelse af lægeerklæring ret til at overføre eksamensgebyret til næstkommende eksamen.


Kan man gå til eksamen i et andet land?

Du skal så vidt muligt gå til assessment i dit eget land. IYFDK samarbejder med foreningerne i andre lande blandt andet Sverige, og er der en nært forestående planlagt eksamensdato f.eks. i Sverige kan du ansøge om at gå op der. Du skal inden du kontakter et andet lands Eksamenskomite have godkendt at gå til eksamen i udlandet af IYFDK. Du skal anvende den almindelige tilmeldingsformular og Teknisk Udvalg vil efter behandling af din tilmelding sende dig et brev/mail med tilladelse til gå til eksamen i udlandet. Herefter skal du selv sende en eksamenstilmelding til den udenlandske forening og medsende godkendelsen fra IYFDK.


HUSK at du ligeledes efter eksamen skal melde tilbage til IYFDK om resultatet og medsende dokumentation således at IYFDK kan udstede et lærercertifikat svarende til det beståede niveau og opdatere oplysningerne i vores medlemsdatabase.


Du finder en formular til dokumentation for eksamen taget i udlandet her.


TILMELDING

Introductory Level eksamen afholdes i marts 2020

Dato for afholdelse bliver enten 20-22 marts eller 27-29 marts 2020.

Endelig dato og timing oplyses på et senere tidspunkt så reserver disse to weekender.

Sted for afholdelse er i Københavnsområdet. Endelig lokation bliver oplyst senere.

Klik her for tilmelding og betaling af eksamensgebyr:

  https://iyfdk.nemtilmeld.dk/35/

Husk at din tilmelding kun er gyldig når du samtidig har indsendt den udfyldte tilmeldingsformular med underskrifter til Teknisk udvalg.

Link til tilmeldingsformular: klik her

Deadline for tilmelding:

15. OKTOBER 2019

_____________________________