Bellur fond

Bellurfonden


Bellur Krishnamachar & Seshamma Smaraka Niddhi Trust (BKSSNT) også omtalt som Bellurfonden, er en fond grundlagt af BKS Iyengar. Bellur er er lille landsby i Kolar distriktet i Karnataka i Inden og BKS Iyengars fødeby.


I Indien er der tradition for, at personer der har succes, hjælper befolkningen i deres fødeby på forskellig måde. Derved får indbyggerne dels en bedre levestandard og dels et bedre uddannelsessystem. Befolkningens og hele byens udvikling hjælpes i gang, så byen får en bedre levestandard og økonomi.

 

Nogle af Bellurfondens hovedformål er at:

modernisere byens infrastruktur, så den fortsat kan udvikle sig, vokse og trives.

forbedre børnenes mulighed for uddannelse.

forbedre folkesundheden i byen.

 

Der er bl.a. bygget vandtårn, så der nu er rent drikkevand, et hospital med læger og sygeplejersker, så syge mennesker kan hjælpes, en skole, så børnene kan få en uddannelse. Der er også opsat el-ledninger, så den lille landlige by nu er forsynet med elektricitet.


Og sidst men ikke mindst er der nu bygget en stor fin yogasal der kan huse yogastuderende fra hele verden.


Vil du vide mere:

Du kan læse mere om Bellurfonden, om BKS Iyengar, om kommende yogaarrangementer i Bellur m.m. på hjemmesiden http://belluriyengaryogacenter.com