Uddannelse

Uddannelsen

Grunduddannelsen til IYENGAR® Yogalærer er international og består af et treårig uddannelseforløb med én samlet praktisk og teoretisk eksamen som giver et internationalt godkendt certifikat på ”Introductory Level”.


Undervisningen skal foregå hos en godkendt IYENGAR® Yoga uddannelsesleder og under hele uddannelsen skal aspiranten være medlem af Iyengar Yoga Foreningen Danmark (IYFDK). Når Introductory Level er bestået, kan man ansøge om Certification Mark (CM), som formidles via IYFDK. Herefter har man tilladelse til at bruge navnet IYENGAR® som symboliserer et globalt kvalitetsbrand. Med et IYENGAR® yoga certifikat bliver du dermed en del af de bedst uddannede yogalærere i verden. ”Introductory Level" certifikat giver dig mulighed for videreuddannelse på Junior og Senior niveauer.


i 2020 kom der nye retningslinjer for uddannelsen som Iyengar yogalærer. Læs bookletten om de nye regler her


Adgangskrav:

Før uddannelsens start skal du have praktiseret yoga mindst 3 år hos en IYENGAR® lærer med Certification Mark i Danmark eller et andet land. Timerne dokumenteres på ansøgningsskema i forbindelse med ansøgning om optagelse. Aspiranten skal være medlem af IYFDK.


Uddannelsestrin:

Der findes følgende certificeringsniveauer i IYENGAR® yoga:

Level 1 (tidligere Introductory Level I & II)

Level 2 (tidligere Intermediate Junior Levels I & II)

Level 3 (tidligere Junior level III & Intermediate Senior Levels I, II og III)

Level 4 (Advanced Junior Levels I, II og III)

(tidligere advanced Senior Levels I og II er ikke angivet) 


Hvert certificeringsniveauer har et specifikt pensum og en IYENGAR® Yogalærer må kun undervise i de asanas, der er i overensstemmelse med det opnåede certifikat.


Oversigt over pensum til de forskellige certificeringsniveauer fra den gamle certificeringsmodel:

 1. Introductory Level
 2. Intermediate Junior Level I
 3. Intermediate Junior Level II
 4. Intermediate Junior Level III
 5. Intermediate Senior Level I
 6. Intermediate Senior Level II
 7. Intermediate Senior Level III
 8. Advanced Junior Level I
 9. Advanced Junior Level II
 10. Advanced Junior Level III
 11. Advanced Senior Level I
 12. Advanced Senior Level II


Eksamen:

Der afholdes eksamen en til to gange årligt afhængigt af antallet af aspiranter. Ifølge de internationale regler skal der være en Moderator samt to eller tre assessorer, afhængig af certificeringssniveau. Det er Iyengar Yoga Foreningen Danmark der arrangerer eksamen og vil ligeledes være observatør. Læs mere om eksamen her.